واقعیت های دوران ما

معنی باکره بودن چیست؟

آیا واقعا باکره بودن فقط برای دختران هست یا نه؟ به نظر من باکره بودن هم برای دختران و هم پسران است یعنی هم دختر و هم پسر باید تا قبل ازدواج خودشان را حفظ کنند.
اما معنی باکره بودن چیست؟ باکره بودن در شرع ، عرف ، پزشکی معنی های متفاوتی دارد. در دختران به پرده نازکی که انواع مختلفی دارد و در ورودی واژن قرار دارد بکارت میگوند. از نظر شرعی یکی از نشانه های دختر بودن داشتن این پرده است و اگر به هر دلیلی پرده وجود نداشته باشد به جز موارد مادر زادی طرف دختر نیست. در پزشکی وجود داشتن و یا نداشتن پرده تفاوتی ندارد و در عرف هم مثل شرع نداشتن پرده به معنی دختر نبودن است.
اما به نظر من اساس باکره بودن بر ارتباط جنسی نداشتن است حال آنکه عده ای از دختران با حفظ پرده بکارت از راه های دیگر ارتباط جنسی بر قرار میکنند و حتی اگر نیمه هم باشد فرقی نمیکند در ضمن دختر و پسر برابرند و هر دو تا قبل ازدواج از روابط جنسی به شدت پرهیز کنند و باکره بودن خود را حفظ کنند.
حال به نظر شما چند درصد دختران و پسران واقعا باکره هستند؟

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |